WhiteHouse Members

Board of Directors

Er. Laxman Pokhrel
Er. Shiva Paudel
Prof. Toya Narayan Paudel
Mr. Nabin Kumar Sharma
Prof. Shailendra K Mishra, PhD

Faculty Members

Mr.Yam Nath Chalise

Er. Bigendra Bhari

Er. Bikash B. Shrestha

Mr. Birendra K. Sah

Prof. Dr. Dipak B Shakya

Prof.Dr. Sailendra K Mishra

Er. Laxman Pokhrel

Er. Laxmi Bhakta Maharjan

Mr. Nabin K Sharma

Er. Ramesh Ranabhat

Dr. Ajay Khadka

Er. Pushkar Lamichhane

Mr. Sulav Neupane

Er. Shiva Poudel

Dr. Alka Sapkota

Mr. Dilip Bhattarai

Mr. Prakash Adhikari

Mr. Rabindra k Sharma Khanal

Er. Mukesh Shrestha

Er. Bimal Sharma